Nieuwbouwwijken zonder gas, ervaringen en leerpunten

Tijdens het Tweede Kamerdebat van 13 januari 2015 heeft de minister van BZK de toezegging gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de ervaringen met nieuwbouwwijken zonder aansluiting op het gasnet. CE Delft heeft deze inventarisatie uitgevoerd. In het onderzoek is aandacht besteed aan de bewonerstevredenheid, de procesgang bij de totstandkoming van de projecten, de energieprestatie van de woningen en de business case voor betrokkenen.

Auteurs

Benno Schepers
Nanda Naber
Ellen Schep

Delft, juni 2015

Nieuwbouwwijken zonder gas

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 15:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 15:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 15:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 11:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 10:57