Niet-fiscale prijsprikkels

Onderzoek naar het besparingseffect van gedifferentieerde energieprijzen

CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse  Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor niet-fiscale energieprijsprikkels. De studie maakt onderdeel uit van het plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving van BZK. De verkenning betreft zowel elektriciteit als gas, en zowel huishoudens als utiliteitbouw. De niet-fiscale prijsprikkels die zijn verkend betreffen: 
  1. Differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik
  2. Differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik
  3. Effect op energiebesparing van de ‘autonome’ prijsverhogingen van energie

De energiebesparende effecten van prijsveranderingen (opties 1 en 3) zijn bepaald op basis van prijselasticiteiten, voor optie 2 is gebruik gemaakt van de resultaten van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Intelligente Netten die CE Delft i.s.m. KEMA heeft uitgevoerd.

De conclusies luiden:

  • Dat een differentiatie van de leveringsprijzen naar omvang van het verbruik weliswaar een energiebesparing kan opleveren die oploopt tot 2%, maar dat dit marktafspraken vergt die strijdig zijn met de mededingingsregels van de vrije energiemarkt, via leveringsprijzen is deze optie niet haalbaar.
  • Dat de omvang van energiebesparing t.g.v. differentiatie van de leveringsprijzen naar tijdstip van verbruik onzeker is, en dat het belangrijkste effect hiervan vooral verschuiving van het tijdstip van verbruik zal zijn. De haalbaarheid is groot, deze differentiatie zal naar verwachting vanzelf tot stand komen, volgend op de uitrol van slimme meters en slimme netten.
  • Het energiebesparend effect t.g.v. de ‘autonome’ prijsstijgingen van energie bedraagt 0,2 tot 0,4% per jaar.

Auteurs

Martijn Blom
Benno Schepers
Cor Leguijt
Geert Warringa

Delft, februari 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08