MKEA zon-PV en wind op land

Vergelijking kosten en maatschappelijke effecten

Zon-PV en wind op land zijn beide belangrijke technieken in de energietransitie. Voor zowel zon-PV als wind op land is de voorspelling dat de kostprijs in de toekomst zal dalen door innovaties en leereffecten. De Tweede Kamer heeft de Regering verzocht om de maatschappelijke kosten en baten van beide technieken te vergelijken (De motie Smaling C.S., Tweede Kamer, 2016), op basis van huidige en te verwachte ontwikkelingen.

CE Delft en ECN hebben in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA) uitgevoerd. Hierin worden de maatschappelijke effecten van beide technieken in kaart gebracht en vergeleken voor zover ze verschillen tussen de beide technieken. Op die manier kan een maatschappelijke afweging worden gemaakt. De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn.

Auteurs

Martijn Blom
Geert Warringa
Robert Vergeer

Delft, december 2016

MKEA zon-PV en wind op land

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Geert Warringa

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08