Minder emissies door investeren in infrastructuur

Verkenning naar infrastructurele maatregelen voor klimaatbeleid in het verkeer

Naast technologische innovaties aan voertuigen en brandstoffen, kunnen ook aanpassingen aan infrastructuur een bijdrage leveren aan het halen van klimaatdoelstellingen. Om inzicht in te verkrijgen in het potentieel van deze maatregelen heeft KNV, in samenwerking met VolkerWessels en met financiële ondersteuning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een verkenning laten uitvoeren door CE Delft. Deze verkenning geeft inzicht in welke infrastructurele maatregelen kunnen leiden tot CO2-reducties in de verkeersector. Er zijn in totaal bijna dertig maatregelen onderzocht, in verschillende categorieën:

  • maatregelen ter bevordering van de doorstroming van verkeer;
  • maatregelen ter bevordering van modal shift;
  • maatregelen ter reductie van het energiegebruik van voertuigen;
  • overige maatregelen.

Zes maatregelen zijn in meer detail zijn onderzocht op onder meer de mate waarin ze bij kunnen dragen aan reductie van de CO2-emissies van transport. Het besparingspotentieel van deze maatregelen is beperkt. De belangrijkste kansen liggen op het vlak van fietsinfrastructuur en elektriciteitsopwekking bij infrastructuur. Infrastructurele maatregelen die de doorstroming verbeteren blijken geen effectieve maatregel om CO2-emissies te reduceren.

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten
Matthijs Otten

Delft, november 2008

Rapport

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30