Milieuscore SNB slibverwerking: update 2015 en 2017

Effect van maatregelen tegendrukturbine en fosfaatterugwinning op LCA en CO2

In opdracht van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een levenscyclusanalyse van slibverwerking uitgevoerd. Dit rapport is een update van de soortgelijke studie die in 2013 is uitgevoerd. Deze update was nodig omdat SNB extra maatregelen genomen heeft die de milieuscore significant veranderen. De belangrijkste extra maatregel die is genomen, is de plaatsing in 2016 van een tegendruk stoomturbine voor meer elektriciteitsproductie uit de opgewekte warmte. De LCA is uitgewerkt voor zowel de totale milieuscore (Punten), als voor CO2 (CO2-emissies per ton verwerkte slibkoek).

Uit het onderzoek blijkt dat SNB sinds 2011 een grote verbetering heeft behaald in de milieudruk van hun proces: in 2015 was de milieudruk al met 70% afgenomen en in 2017 zal dat 100% zijn door de nieuwe tegendrukturbine. Als dan ook in 2019 de inzet van slibverbrandingsas als fosfaatertsvervanger tot stand is gekomen, dan levert de SNB-verwerkingsroute juist een positieve bijdrage aan het milieu, over de levenscyclus.

Auteurs

Maarten Afman
Ingrid Odegard
Erik Roos Lindgreen

Delft, juli 2017

Milieuscore SNB slibverwerking: update 2015 en 2017

Meer informatie over deze studie is verkrijgbaar bij Maarten Afman

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08