Logo CE Delft

Auteurs: Geert Bergsma, Marijn Bijleveld

Delft, maart 2017

pdf Milieukundige beoordeling interventies en pakketten in het kunststofketenproject

Meer informatie over deze studie kan verkregen worden bij Geert Bergsma