Milieueffecten herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor

Tussenrapport Plan-MER

In het kader van de uitwerking van het Masterplan Rotterdam Vooruit zijn de milieueffecten van de infrastructuur rond de van Brienenoordbrug onderzocht. Het resultaat van het onderzoek is het Tussenrapport planMER waarin de milieueffecten zijn beschreven. De belangrijkste milieueffecten die naar voren zijn gekomen gaan over aantasting van natuur, landschap en cultuurhistorie. Mede op basis van het tussenrapport wordt de MIRT verkenning Rotterdam Vooruit, deelproject Herontwerp Brienenoord Algeracorridor, verder toegespitst op de haalbare oplossingsrichtingen.

Delft, februari 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32