Milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

In deze analyse wordt het milieueffect van het totaalpakket van afspraken uit de Raamovereenkomst - inclusief het mogelijk afschaffen van het statiegeld op grote PET-flessen - vergeleken met de situatie vóór de Raamovereenkomst (2012). De milieueffectanalyse is uitgevoerd door onderzoekbureaus TNO en CE Delft.
In de milieueffectanalyse naar de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 zijn verschillende scenario’s onderzocht volgens de zogenoemde LCA-methode (levenscyclusanalyse). Hoofdconclusie van de milieueffectanalyse is, dat het totaalpakket van maatregelen in de Raamovereenkomst in alle scenario’s in 2017 milieuwinst oplevert. Deze milieuwinst neemt duidelijk toe in 2022. Het grootste deel van de milieuwinst komt volgens de onderzoekers voort uit de afspraken over de recycling van kunststof verpakkingsafval.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld
Geert Warringa

Utrecht, mei 2015

Milieueffectanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30