Medium and long term perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union

Als de binnenvaart de schoonste modaliteit wil blijven, dient ze de komende tien jaar een vergroeningsslag te maken. Zo niet, dan  wordt ze ingehaald door het wegtransport. Dat is één van de conclusies uit de studie 'Medium and Long Term Perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union'. Binnen de studie heeft CE Delft de analyse op het gebied van emissies gemaakt, en voorstellen gedaan voor het verminderen van de emissies van de binnenvaart. Hierbij staat centraal het creëren van financiële prikkels voor scheepseigenaren om in moderne, schone motoren en retrofittechnieken te investeren, als aanvulling op het normeren van nieuwe motoren.

De studie  is uitgevoerd door CE Delft, MDS Transmodal, NEA, PLANCO en Via Donau, in opdracht van de Europese Commissie. De studie vormt de basis voor de Commissie voor het ontwerpen van haar binnenvaartbeleid richting jaar 2020, in lijn met het Europese witboek voor transportbeleid. 

Auteurs CE

Eelco den Boer
Huib van Essen
Arno Schroten
Anouk van Grinsven

Zoetermeer, januari 2012

Main report
Summary report
Annex report

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32