Logo CE Delft

Auteurs:
Sebastiaan Hers
Frans Rooijers
Maarten Afman
Harry Croezen
Sofia Cherif

Delft, juni 2016

pdf Markt en flexibiliteit, Hoofdrapport
pdf Markt en flexibiliteit, Achtergrondrapport

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers.