Marginal abatement cost curves for Heavy Duty Vehicles

Background report

In opdracht van de Europese Commissie (DG Climate Action) heeft CE Delft kostencurves voor CO2-besparende technieken bij zware voertuigen ontwikkeld. In totaal zijn er voor acht verschillende voertuigcategorieën (zes vrachtautocategorieën en twee subcategorieën) kostencurves ontwikkeld. Daarnaast zijn er ook kostencurves voor een ‘gemiddelde’ vrachtauto en bus opgesteld.

Omdat kostencurves sterk afhankelijk zijn van de onderliggende aannames hebben we het MACH (Marginal Abatement Costs of Heavy duty vehicles) model ontworpen. Dit model biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf verschillende aannames in te voeren met betrekking tot o.a. brandstofprijzen en kosten en levensduur van technologieën, waarna het model nieuwe kostencurves genereert voor de verschillende type voertuigen. Een toelichting op dit model alsmede een overzicht van de uitkomsten van enkele modelruns kunnen gevonden worden in de achtergrondrapportage.

Auteurs CE

Arno Schroten
Geert Warringa

Delft, september 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32