Logo CE Delft

Auteurs:
Robert Vergeer
Dagmar Nelissen
Martijn Blom

Delft, augustus 2017

pdf Macro-economische effecten van een aardgasloze gebouwde omgeving

Deze notitie is het resultaat van twee opdrachten, waarvan de eerste op verzoek van de NVDE en de tweede van de TKI Urban Energy.

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Martijn Blom