Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

In deze studie richten we ons op de vraag: wat zijn maatschappelijke voor- en nadelen van alternatieven die erop gericht zijn om de gasproductie uit het Groningenveld te verminderen?
Hierbij wordt gekeken naar de klimaatimpact, milieueffecten, voorzieningszekerheid en de gevolgen voor de overheidsfinanciën.
De onderzochte alternatieven richten zich op een vermindering van de productie uit Groningen met 10 miljard m3 per jaar. De reductie van 10 miljard m3 wordt gebruikt als casus om de alternatieven te formuleren en om de effecten in beeld te brengen. Voor een veilig niveau van gaswinning zal wellicht een grotere reductie moeten plaatsvinden.
De volgende alternatieven zijn in beschouwing genomen:
  • meer gasimport uit Rusland;
  • meer LNG-import uit Qatar;
  • meer gaswinning uit velden onder de Noordzee;
  • maatregelen om de gasconsumptie naar beneden te brengen.
We concluderen dat alleen de optie om maatregelen in te voeren om de gasconsumptie te verminderen louter positieve milieueffecten heeft. De andere opties reduceren weliswaar het risico op aardbevingen in Groningen, maar zijn ook schadelijker voor het klimaat omdat meer CO2 wordt uitgestoten.

Auteurs

Martijn Blom
Harry Croezen
Robert Vergeer

Delft, november 2015

Maatschappelijke effecten van alternatieven voor gasproductie uit het Groningenveld

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11