Logo CE Delft

Auteurs:
KNN Advies B.V.
CE Delft
Witteveen+Bos

Amersfoort, september 2016

pdf Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Ingrid Odegard