LCA van de verwerking van voedselresten van huishoudens

Vergelijking van verschillende routes

CE Delft heeft onderzoek gedaan naar de milieu-impact van verwerkingswijzen van voedselresten uit huishoudens. Uit de milieukundige beoordeling blijkt dat vergisting van voedselresten voor productie van biogas en compost de beste milieuscore heeft. Verwerking op een rioolwaterzuivering (rwzi) leidt tot beperkte milieuwinst, mits vergist wordt. Die milieuwinst is vergelijkbaar met verbranding in een AVI met gemiddeld rendement.
In de LCA-studie (levenscyclusanalyse) is gekeken naar de milieukundige gevolgen van de verschillende methoden om voedselresten van huishoudens te verwerken. Voor de drie routes (GFT-route, restafvalroute en waterketen) is gekeken naar een best case en een worst case, zodat de bandbreedte tussen verschillende praktijken duidelijk wordt. De studie is uitgevoerd in samenwerking met Tauw voor STOWA, Stichting Rioned en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Ingrid Odegard
Nanda Naber

Delft, september 2015

Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32