Logo CE Delft

Auteurs:
CE Delft (Delft) en Sevenster Environmental (Canberra)

Delft, december 2016

pdf LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Harry Croezen