LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

LCA uitgevoerd als onderdeel van de toets conform CE-afwegingskader

Deze rapportage is door CE Delft en Sevenster Environmental opgesteld in het kader van de herevaluatie van de injectievergunning voor productiewater van oliewinning in het Schoonebeeker olieveld. De in dit rapport beschreven levenscyclusanalyse (LCA) is uitgevoerd conform de in het MER LAP-vastgelegde LCA-methodiek. De LCA is onderdeel van een bredere evaluatie aan de hand van het afwegingskader voor waterinjectie in de diepe ondergrond (‘CE-afwegingsmethodiek’, zie Figuur 2). De bredere evaluatie, inclusief kosten en risico’s voor lange en korte termijn, is beschreven in het door Royal HaskoningDHV opgesteld rapport.

Het rapport is ook beschikbaar op de website van NAM onder de titel: Eindrapport met samenvatting Herafweging Verwerking Productiewater Schoonebeek - December 2016. (let op: groot bestand, 750 pagina's)

Auteurs

Harry Croezen

Delft, december 2016

LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Harry Croezen

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08