Logo CE Delft

Auteurs: Sander de Bruyn, Sebastiaan Hers, Robert Vergeer, Dagmar Nelissen, Jasper Faber, Ellen Schep, Maarten Afman, Sofia Cherif

Delft, april 2017

pdf Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sander de Bruyn