Koersen naar milieuvriendelijke mobiliteit

Een analyse van maatregelen die een positief effect hebben op klimaat, lucht en leefbaarheid

Milieudefensie werkt aan het verminderen van de bijdrage van vervoer aan klimaatverandering, luchtvervuiling en zet zich in voor leefbare steden. Als onderdeel van de lancering van de nieuwe verkeerscampagne heeft Milieudefensie aan CE Delft gevraagd om een onderbouwing van de campagnedoelen op te stellen in de vorm van een analyse van maatregelen die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit op landelijk en lokaal niveau.

In het rapport gaan we in op de volgende maatregelen:

Landelijk:
  • kilometerheffing (vracht en personen);
  • verlaging maximumsnelheid.
Lokaal/regionaal:
Gebundelde schone stadsdistributie.
Autoluwe stad/autovrije binnenstad, bereikt door:
  • infrastructuur (autovrij/luw maken specifieke straten en wijken);
  • investering fiets/wandel;
  • investering OV;
  • minder parkeerplaatsen/verhoogde parkeertarieven.

Auteurs CE

Eelco den Boer
Arno Schroten
Anouk van Grinsven

Delft, juli 2016

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Eelco den Boer

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30