Klimaatimpact van de 0,5 liter PET-fles

Het verschil tussen de huidige situatie en de situatie 10 jaar geleden

In de afgelopen 10 jaar zijn kleine PET-flesjes stap voor stap verbeterd. Fabrikanten hebben het gewicht van de flessen verlaagd, gebruiken deels gerecycleerd PET als grondstof voor de flesjes en daarnaast wordt inmiddels een deel van de gebruikte PET-flesjes gerecycled door het Plastic Heroes ophaalsysteem. CE Delft heeft uitgerekend dat door deze drie factoren samen de klimaatimpact van het gemiddelde halve liter PET-flesje de afgelopen 10 jaar met 37% is verlaagd. De milieuverbetering hiervan is vergelijkbaar met de emissie van 46 miljoen douchebeurten. De verwachting is dat door meer recycling, een nog lager gewicht en meer gebruik van recyclaat de komende jaren nogmaals zo'n verbetering mogelijk is.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld

Delft, april 2011

notitie

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32