Ketenkaarten groente- en fruitverwerkende industrie

De Overleggroep Energiebesparing van de Vereniging van de Nederlandse Groenten en Fruitverwerkende Industrie (VIGEF) wil het energiegebruik van de sector over de hele keten in beeld krijgen om zo eventueel besparingspotentieel buiten het eigen bedrijf op te sporen. Dit past goed binnen het ketendenken in de Meerjaren Afspraken Energie-efficientie (MJA2), waar ook maatregelen in de keten mee kunnen tellen in de verbetering van de efficientie. In deze studie is gekeken naar het ketenenergieverbruik voor een viertal representatieve producten, zoals sperziebonen en appelmoes. Voor elk van de producten is een tweetal productverpakkingcombinaties bekeken en is een ketenenergiekaart opgesteld. Voor meer informatie kunt contact opnemen met Maartje Sevenster, 015-2150 150.

Auteurs CE

Dagmar Nelissen

Delft, januari 2008

Deze studie is niet openbaar

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32