Ketenanalyse: meer dan levenscyclusanalyse alleen

Zuid-Amerikaanse soja en Europese peulvruchten vergeleken

De sojateelt in Zuid-Amerika gaat gepaard met ernstige problemen op het gebied van duurzaamheid. Deze problemen hebben vooral te maken met de sterke uitbreiding van het soja-areaal, door een sterk toegenomen vraag naar soja op wereldschaal. Eén van de belangrijkste toepassingen van soja is het gebruik van sojaschroot als veevoer. Een mogelijke oplossing zou daarom kunnen zijn om de sojaschroot die in Europa als veevoer wordt gebruikt te vervangen door ingrediënten die in Europa zijn geteeld, zoals peulvruchten als erwten, veldbonen en lupine.

Om te achterhalen of de vervanging van soja door Europese peulvruchten een goed idee is zijn analyses nodig op het gebied van duurzaamheid. In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor richtlijnen voor dergelijke analyses. Het gaat daarbij zowel om het toetsen van de duurzaamheid als zodanig als om de vergelijkende beoordeling van soja en peulvruchten. Het voorstel is om een gelaagde benadering te hanteren waarin zowel duurzaamheidscriteria als LCA een rol spelen. Bij een LCA-vergelijking zijn de definitie van systeemgrenzen en de keuze van effectcategorieën cruciaal voor de uitkomsten.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, november 2010

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32