Logo CE Delft

Auteurs:
Harry Croezen
Bettina Kampman
Benno Schepers
Cor Leguijt
Diederik Jaspers

Delft, mei 2016

pdf Kansrijk beleid voor CO2-reductie in de industrie

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Bettina Kampman