Kansrijk beleid voor CCS

CE Delft heeft met twee notities een bijdrage geleverd aan de PBL-beleidsstudie 'Opties voor energie- en klimaatbeleid' die 19 juli 2016 is gepubliceerd. De notities van CE Delft gaan over ‘Kansrijke opties voor CO2-reductie in de industrie’ en ‘Kansrijke opties voor CCS’.

In de PBL-beleidsstudie wordt bekeken wat de beleidsopties zijn waarmee het kansrijk wordt om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met tenminste 80 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Deze invalshoek is gekozen vanwege de opgave die de bij het klimaatakkoord van Parijs (2015) betrokken partijen hebben gesteld, de ingrijpendheid en complexiteit van de daarmee gepaard gaande transitie en de urgentie om emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Zie ook Kansrijk beleid voor CO2-reductie in de industrie.

Auteurs CE

Harry Croezen

Delft, mei 2016

Kansrijk beleid voor CCS

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Bettina Kampman

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32