Inzameling van drankenkartons - Milieu- en kostenanalyse van recyclingopties

In dit project is onderzocht of er milieuvoordeel te behalen is in Nederland met het apart inzamelen van drankenkartons. Deze verpakkingen die veel gebruikt worden voor bijvoorbeeld melk en jus d'orange worden in Europa in veel landen (bijvoorbeeld Duitsland en België) al ingezameld en gerecycled. Uit de analyse met de ReCiPe milieu-indicator blijkt dat er duidelijk milieuwinst te behalen is met het recyclen van drankenkartons. Het grootste voordeel wordt behaald op het thema landgebruik/biodiversiteit. Vervolgens is gekeken wat de meerkosten zijn het inzamelen van deze fractie. Per ton drankenkartons bedragen de netto meerkosten ongeveer 280 Euro. De kosten per te behalen milieuwinst zijn waarschijnlijk vergelijkbaar of iets lager dan het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingen dat vanaf 2010 massaal in Nederland is opgestart.

Auteurs CE

Geert Bergsma

Delft, oktober 2010

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32