Logo CE Delft

Auteurs:
Sander de Bruyn
Dagmar Nelissen
Ellen Schep
Sebastiaan Hers
Arno Schroten
Martijn Blom
Maarten Afman

2016, juni 2016

pdf Investment challenges of a transition to a low-carbon economy in Europe

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Sander de Bruyn