Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres

Datacenters worden een steeds belangrijker sector van de Nederlandse economie, maar verbruiken tegelijkertijd een aanzienlijk en stijgende hoeveelheid energie: momenteel ongeveer 1,5% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. De laatste jaren zijn een reeks technieken ontwikkeld waarmee de energie-efficiëntie van datacenters aanzienlijk kan worden verbeterd. 
 
Tegen deze achtergrond heeft CE Delft een diepgaande analyse uitgevoerd van een reeks economisch en technisch haalbare opties waarmee grote winsten in de energie-efficiëntie van nieuwbouw datacenters behaald kunnen worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL in nauwe samenwerking met Nederland ICT en datacenters en diverse landelijke en lokale overheden. 
 
De studie omvat de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek en van interviews met leveranciers van energie-efficiënte technieken. De laatsten leverden gedetailleerde gegevens. Op basis van de kwantitatieve gegevens zijn modelberekeningen uitgevoerd om energetische en economische prestaties bij verschillende belastingsgraden te onderzoeken. De modelresultaten zijn gevalideerd door exploitanten van datacenters. 
 
Uit de resultaten blijkt dat een zeer hoog niveau van energie-efficiëntie bereikt kan worden. Door diverse combinaties van technieken kan een EUE van minder dan 1,2 worden gehaald: aanzienlijk beter dan de huidige EUE van 1,3, die als referentie is gebruikt. EUE (Energy Usage Efficiency) is een maatstaf voor de energie-efficiëntie waarmee een datacenter zijn diensten aanbiedt. Daarnaast is aangetoond dat er verschillende opties zijn met zeer lage terugverdientijden.
 
Een sleutelfactor bij alle technische combinaties is optimaal gebruik van ‘vrije koeling’: gebruik van natuurlijke koudebronnen. De efficiënte varianten omhelzen technologie om dit gebruik te maximaliseren. De efficiëntie van de stroomvoorziening (UPS-systemen) is eveneens belangrijk, en in dit opzicht is modulaire bouw cruciaal. Operationele aspecten zijn daarnaast ook belangrijk voor het behalen van hoge efficiëntieniveaus.
 
Het rapport zal als basis dienen voor een handleiding voor gemeentes bij het verlenen van milieuvergunningen.

Auteurs

Marit van Lieshout
Maarten Afman

Delft, mei 2013

Investigation of techniques for energy-efficient new-build data centres

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08