Inventarisatie BioBased Economy in de Nederlandse chemie

Synthese op basis van bedrijfsanalyses van vijftig VNCI-leden

In opdracht van Agentschap NL en VNCI is er door CE Delft onderzoek gedaan naar de mate waarin de Nederlandse chemie betrokken is bij de BioBased Economy. De studie heeft zich specifiek gericht op 50 bedrijven die vooraf geselecteerd zijn door Agentschap NL en VNCI uit de ledenlijst van de VNCI.

Bij dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van openbare bronnen, zoals jaarverslagen, krantenartikelen, persberichten en bedrijfswebsites Het rapport geeft per bedrijf aan wat er gevonden is in deze openbare bronnen over biobased producten en research naar biobased processen en producten.

Uit het rapport blijkt dat de meerderheid van de bedrijven in meer of mindere mate betrokken is bij de BioBased Economy, maar dat daarover nog vooral kwalitatief gecommuniceerd wordt in openbare bronnen.

Auteurs CE

Marit van Lieshout
Maarten Afman
Ingrid Odegard

Delft, februari 2013

Inventarisatie BioBased Economy in de Nederlandse chemie

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32