Logo CE Delft

Auteurs:
Harry Croezen
Maarten Afman

Delft, mei 2017

pdf Indicative GHG balance for formic acid as a hydrogen carrier in transport

Meer informatie over deze studie kan verkregen worden bij Maarten Afman