Impactanalyse invoering statiegeld op eenmalige drankverpakkingen

In opdracht van de Vlaamse minister van Omgeving Joke Schauvliege, heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)  aan Technum, SuMa Consulting en CE Delft gevraagd een onderzoek uit te voeren naar kosten en effecten van de mogelijke invoering van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen in Vlaanderen. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor een statiegeldsysteem voor verschillende verpakkingen (blik, fles, drankenkartons), grootte van de verpakkingen, aantal inzamelpunten etc. Vervolgens zijn de kosten en effecten van deze scenario’s gedetailleerd in kaart gebracht, waarbij CE Delft vooral verantwoordelijk was voor de kostenraming. De resultaten van de studie zijn tijdens verschillende stakeholderbijeenkomsten uitvoerig besproken.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32