How can the environmental effect of the ETS for aviation be kept constant, despite changes in scope?

Door de Europese Commissie is voorgesteld de geografische afbakening van het EU ETS te wijzigen. Dit zou leiden tot een afname in de uitstoot onder het emissieplafond en daarmee tot een kleinere absolute emissiereductie. In deze notitie wordt geanalyseerd hoe het emissieplafond veranderd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat de absolute emissiereductie van de luchtvaartsector ongewijzigd blijft. Er wordt berekend dat het plafond 15-55% lager zou moeten zijn dan hetgeen door de Commissie wordt voorgesteld.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 15:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 15:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 15:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 11:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 10:57