Honoreren kwaliteit biomassa, een beknopte voorstudie

Minimumduurzaamheidscriteria voor biomassa geven de scheidslijn aan tussen ‘goed’ en ‘niet goed’: biomassa die voldoet aan de criteria is goed, of in ieder geval redelijk. Bovenop en ook naast vastgestelde minimumcriteria is echter nog een heel scala aan mogelijkheden voor verbetering mogelijk. Er is een range tussen ‘redelijk’ en ‘het beste’, namelijk ‘het betere’. Dit project heeft als doel inzichtelijk te maken op welke manier ‘het betere’ benoemd kan worden voor producten en ketens en hoe daarover met afnemers en consumenten gecommuniceerd kan worden. Het betreft nadrukkelijk een beknopte voorstudie.

Deze voorstudie maakt deel uit van het Nieuw advies over Duurzaamheidscriteria post-2020 van de Commissie Corbey van februari 2016.

Auteurs CE

Harry Croezen
Cor Leguijt
Anouk van Grinsven

Delft, november 2015

Honoreren kwaliteit biomassa, een beknopte voorstudie

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij:
Cor Leguijt
leguijt@ce.nl

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30