Hoe duurzaam is biogas?

Evaluatie van biogasproductie en -gebruik vanuit ecologisch en economisch perspectief

In deze studie, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M, is getracht inzicht te geven in de mate van duurzaamheid van in Nederland geproduceerd biogas uit verschillende typen biomassa en voor verschillende toepassingen. Daartoe is van elke keten een LCA uitgevoerd conform de methodiek voorgeschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). In het onderzoek is gekeken naar het broeikaseffect, verzuring, vermesting, zomersmog, landgebruik, toxiciteit en kosten (euro per ton CO2-reductie).

Biogas uit mest, groenbemesters en afvalstromen (bijv. GFT en bermgras) scoren goed tot zeer goed op duurzaamheidskenmerken. Biogas op basis van ingrediënten die ook als veevoer kunnen worden gebruikt scoren matig (snijmaïs) tot slecht (bietenpulp). Dit komt omdat de emissies voor de 'bietenpulpvervangende' gewassen zoals soja en tarwe, meetellen in de beoordeling op de klimaateffecten, waardoor biogas uit bietenpulp klimaatemissies heeft die orde van 1,5 maal hoger zijn dan fossiel aardgas.

Biogas gebruiken in een gasmoter met warmtekrachtkoppeling levert de meeste klimaatwinst op. Inzet als groen gas in huishoudens of vervoer, als bio-LNG of direct gebruik in een boiler levert ca. 25% minder reductie van broeikasgasemissies op.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen
Ingrid Odegard

Delft, oktober 2013

Hoe duurzaam is biogas?

 

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11