Historical trends in ship design efficiency

In deze studie wordt een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de energie-efficiëntie van schepen die in de loop van de laatste 50 jaar zijn gebouwd, gemeten als ‘EIV’, de estimated index value, een vereenvoudigde vorm van de EEDI, de Energy Efficiency Design Index. De analyse laat zien dat er in de jaren 1980, na een periode van verslechterende of blijvend slechte EIV in de jaren 1970, een aanzienlijke verbetering in de ontwerpefficiëntie van alle scheepstypen en tonnage-categorieën plaatsvond, waarbij er in de jaren 1990 een optimum werd bereikt. In de jaren 2000 was er opnieuw een verslechtering van de EIV.

Deze historische analyse lijkt aan te tonen dat er in relatief korte tijd een forse verbetering in ontwerpefficiëntie is bereikt: in de jaren 1980 nam de EIV met 22-28% toe, afhankelijk van scheepstype en tonnage-categorie. Deze ontwikkeling lijkt louter door marktfactoren te zijn aangestuurd, vooral door een combinatie van fors toegenomen brandstofprijzen en gelijkblijvende of lage vrachtprijzen.

Uit een analyse van de factoren die aan de verbetering van de EIV in de jaren 1980 hebben bijgedragen blijkt dat de verbeterde efficiëntie in sommige, maar niet alle, gevallen werd bereikt door een lagere ontwerpsnelheid en in andere gevallen door een hogere tonnage. De verbeteringen kunnen echter niet alleen door deze twee ontwikkelingen worden verklaard; er zijn aanwijzingen dat verbeterde scheepsrompontwerp en aandrijvingsefficiëntie in veel gevallen ook aanzienlijk heeft bijgedragen. Op soortgelijke wijze lijkt de verslechtering van de EIV na de jaren 1990 minstens voor een deel veroorzaakt te zijn door ontwerpen waarbij meer belang is gehecht aan laadvermogen of kapitaalkosten dan aan brandstofefficiëntie.

Auteurs CE

Jasper Faber
Maarten t Hoen

Delft, maart 2015

Historical trends in ship design efficiency

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32