Het printerloos kantoor

Een studie naar het gebruik van e-readers ter vervanging van geprint papier

Of het gebruik van een e-reader tot milieuwinst leidt ten opzichte van geprint papier in een kantooromgeving hangt helemaal af van het type gebruiker. In dit onderzoek is door middel van levenscyclusanalyse de milieubelasting van e-readers en geprint papier bepaald. Met behulp daarvan is het punt bepaald waarop de milieubelasting van een hoeveelheid printjes gelijk is aan de milieubelasting van e-readergebruik (het kantelpunt). Omdat de precieze samenstelling van een e-reader (met e-ink) niet openbaar is, zijn daarvoor scenario's gebruikt. Het kantelpunt waarop een e-reader, bij gebruiksduur van 2 jaar, milieuvoordeel gaat bieden boven papieren prints, ligt tussen de 3.000 en 13.000 printjes per jaar. Er moet dus per kantoorsituatie worden gekeken wat de beste optie is.

Auteurs CE

Marijn Bijleveld

Delft, maart 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32