Het PowerFlex-Model

Modellering van flexibiliteit op spot- en onbalansmarkt

Dit rapport vormt de verslaglegging van de ontwikkeling validatie en toepassing van een simulatiemodel, specifiek voor de flexibiliteitsbehoefte en -voorziening op de korte termijnmarkten voor elektriciteit. Hierbij wordt uitgegaan van de Nederlandse situatie, maar ook de modellering van en interconnectie en omringende landen opgenomen. Het model is achtereenvolgens ontwikkeld, gevalideerd en toegepast in een samenwerkingsverband tussen CE Delft en KYOS Energy Consulting.

Auteurs CE

Maarten Afman
Sebastiaan Hers
Thijs Scholten

Delft, april 2016

Het PowerFlex-Model

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30