Logo CE Delft

Auteurs:
Sebastiaan Hers, Thijs Scholten en Maarten Afman (CE Delft)
Cyriel de Jong Yu Xiang en Alexandra Bundalova (KYOS Energy Consulting)

Delft, april 2016

pdf Het PowerFlex-Model

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij Sebastiaan Hers