Handelingsperspectieven verduurzaming betonsector

Resultaten van zeven werkgroepen van het MVO Netwerk Beton

In 'Handelingsperspectieven verduurzaming betonsector' zijn de resultaten gebundeld van de werkgroepen van het netwerk die zeven kansrijke handelingsperspectieven verder hebben uitgewerkt voor de middellange termijn. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van de techniek en de bijbehorende kansen en belemmeringen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de input voor de innovatieagenda van het MVO Netwerk Beton. En bieden concrete aanknopingspunten voor het uitvoeren van pilots met de innovatieve technieken.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marit van Lieshout

Delft, november 2014

Handelingsperspectieven verduurzaming betonketen

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32