Green Tax Battle electric

Beoordeling van de vijf voorstellen

In de Green Tax Battle worden vijf teams uitgedaagd om te komen met concrete fiscale voorstellen voor het stimuleren van de transitie naar elektrisch rijden. CE Delft en Loyens & Loeff hebben in opdracht van Natuur en Milieu de vijf voorstellen beoordeeld op hun mobiliteits-, milieu-, financiële en markteffecten alsmede op hun uitvoerbaarheid. Daarbij is gebruik gemaakt van een kwalitatieve aanpak. Het gaat dan ook om een globale analyse van de effecten die verwacht mogen worden van de verschillende voorstellen. 

Auteurs CE

Huib van Essen
Arno Schroten

Delft, april 2015

Green Tax Battle electric

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32