Logo CE Delft

Auteurs:
Geert Bergsma, Marijn Bijleveld (CE Delft)
Linda Nijenhuis, Vera Dalm (MilieuCentraal)

Delft, juli 2014

pdf Goed informeren van Vlaamse consumenten over de milieu-impact van voeding
pdf Bijlagenrapport

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Geert Bergsma