GHG emissions of green coffee production
Toward a standard methodology for carbon footprinting

Door CE Delft en Plant Research International zijn de huidige kennis over de door koffieproductie veroorzaakte broeikasgasemissies en bestaande normen op het gebied van carbon footprinting onderzocht met als doel de belangrijkste methodologische problemen en ontbrekende gegevens bij het carbon footprinting van koffie vast te stellen.

Op basis van dit rapport zal de koffiewerkgroep van het SAI-platform samen met belanghebbenden gaan werken aan "product category rules" (PCR) voor het footprinten van groene koffie. 

De volgende uitdagingen werden vastgesteld:

 

  • Wetenschap: bodemgehalte organische stof, boomschaduw/simultane teelt, emissies door kunstmestgebruik, emissies door fermentatieproces en residubehandeling
  • Methodologie: opnemen alle bronnen (koolstof in bodem + bovengronds), gegevenskwaliteit, rekenvoorschriften, toewijzing (bedrijfsvoering op plantage)
  • Proces: talrijke belanghebbenden, emissiereductie is slechts één van de problemen

Delft, november 2010

rapport (Engels)

Deze publicatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar.

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32