Logo CE Delft

Auteurs: Harry Croezen, Margaret van Valkengoed

Delft, mei 2009 - 27 pag.

pdf rapport

U kunt hier ook het rapport 'The Dutch Economic Contribution to Deforestation and Forest Degradation in Indonesia and Malaysia 1995-2007' van Aidenvironment (in opdracht van Greenpeace) downloaden.