GER-waarden van vleesproducten

Verklaring van bronnen en resultaten

Eind 2011 heeft CE Delft onderzoek afgerond ter aanlevering van milieugegevens voor een groot aantal vleestypen, in het kader van de SuperWijzer. Agentschap NL publiceert op haar website een document met GER-waarden voor allerlei grondstoffen, materialen en energiedragers. De GER-waarde geeft de totale hoeveelheid primaire energie aan die nodig is voor de totstandkoming van een product. Agentschap NL heeft CE Delft gevraagd de lijst met GER-waarden voor vleessoorten - rund, kip, lam en varken - te updaten en uit te breiden op basis van het onderzoek voor de SuperWijzer. De GER-waarden van vleestypen worden niet direct gepubliceerd in de GER-waardenlijst van Agentschap NL, maar er wordt verwezen naar dit rapport, aangezien deze GER-waarden uitleg behoeven. Het rapport bevat uitleg over het gebruik en de totstandkoming van de GER-waarden alsmede een beknopte verklaring van de berekende waarden. CE Delft benadrukt dat voor vleesproducten de GER-waarde geen volledig beeld biedt van de milieu-impact van vlees. Vlees heeft een complexe voorketen, waarbij vele milieueffecten een rol spelen.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Marijn Bijleveld

Delft, september 2012

het rapport

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32