Future perspectives for climate action. How economics can prescribe more than an energy charge

An essay on how economics can contribute to resolving the climate problem, for the BslK project The Matrix

Welke bijdrage kan de economische wetenschap leveren aan  de “oplossing” van de zich ontvouwende klimaatcrisis? In dit essay wordt gepoogd deze vraag te beantwoorden door de wortels van het economisch denken te onderzoeken en de coördinatievraagstukken te analyseren die de kern van het klimaatprobleem vormen. Hoewel de economische wetenschap in discussies over klimaatverandering als protagonist is opgetreden, door met economische instrumenten als verhandelbare emissierechten te komen, heeft ze ook de rol van antagonist gespeeld, door twijfel te zaaien omtrent de noodzaak van emissiebeperking, waarvan de baten niet tegen te kosten zouden opwegen. In dit essay wordt beargumenteerd dat klimaatverandering in de eerste plaats een probleem van sociale gerechtigheid is en dat de economische wetenschap niet goed is uitgerust om degelijke vraagstukken te analyseren.
In de economische wetenschap en klimaatwetenschap worden bovendien fundamenteel verschillend discussieer-modellen gehanteerd, waardoor deze twee disciplines elkaar niet goed verstaan. Bij het zoeken naar een oplossing voor het klimaatprobleem zou de klimaatwetenschap desondanks toch baat bij het economisch denken kunnen vinden, met name bij theoretische ideeën vanuit de institutionele economie over het ontwerp van beleidsinstrumenten. In dit essay worden enkele alternatieve instrumenten voorgesteld die binnen het klimaatbeleid effectief zouden kunnen worden toegepast, zoals een “belasting toevoegde koolstof”, “nudging” en uitgebreide compensatieregelingen.
 
Dit essay is geschreven als onderdeel van “De Matrix”, een multi- en transdisciplinair project dat in 2009 en 2010 is uitgevoerd als onderdeel van het Bsik-programma ‘Klimaatverandering en Ruimtelijke Ordening’. Het doel van dit project was om concrete actieperspectieven voor de klimaatcrisis te ontwikkelen in een partnerschap tussen de klimaatwetenschap, de economische wetenschap, stedelijke planning en de sociale wetenschappen, die elk door een eigen “intendant” werden vertegenwoordigd. Zie: www.klimaatmatrix.nl

Auteurs CE

Sander de Bruyn

Delft, juli 2013

Future perspectives for climate action

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30