Further Analysis of the SCBA of NDDL Airport

In opdracht van het Collectif d'élus Doutant de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CéDpa) voerde CE Delft In 2011 een studie uit waarin werd aangetoond dat de resultaten van de sociale kostenbatenanalyse (SKBA) die in de Enquête Publique (met name Pièce F) werden gepresenteerd onbetrouwbaar waren. Omdat het onderzoek waarop Pièce F was gebaseerd niet beschikbaar was, kon CE Delft de oorzaken van deze tekortkomingen niet achterhalen. Sindsdien heeft CéDpa een aantal documenten in handen gekregen die mogelijk kunnen helpen deze tekortkomingen in Pièce F te verklaren en heeft CE Delft gevraagd deze documenten te analyseren om te bezien of dit inderdaad het geval is. In dit rapport worden de resultaten van deze analyse gepresenteerd.

Auteurs CE

Jasper Faber
Ellen Schep

Delft, februari 2016

Further Analysis of the SCBA of NDDL Airport

 Meer informatie:
 Jasper Faber
 faber@ce.nl
 015-2150177

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32