Food Commodity Footprints. Global GHG footprints and water scarcity footprints in agriculture

Oxfam heeft CE Delft gevraagd inzicht te geven in de mondiale voetafdrukken van zeventien belangrijke voedselgrondstoffen met betrekking tot broeikasgasemissies (carbon footprint) en waterschaarste, gespecificeerd naar vijf continentale regio’s. De geaggregeerde resultaten (die ook in dit samenvattende verslag worden gepresenteerd) zijn allemaal voor deze zeventien voedselgrondstoffen. De vijf gewassen met de grootste jaarlijkse carbon footprint zijn rijst, sojabonen, maïs, palmolievruchten en tarwe. Bodememissies (zoals methaanemissies in de rijstteelt) en LUC-emissies (land-use change-emissies) dragen het meeste bij aan de mondiale carbon footprint. Door de relatief intensieve bevloeiing en grote waterschaarste in Azië zijn de voetafdrukken voor waterschaarste daar het hoogst.

Auteurs CE

Marijn Bijleveld
Ingrid Odegard
Nanda Naber

Delft, augustus 2015

Food Commodity Footprints

Meer informatie over deze studie kan u verkrijgen bij Ingrid Odegard

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32