Financiële instrumenten voor duurzaam hout

Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland is gestegen tot 75 %. De verduurzaming van tropisch hout (40,4%) blijft echter achter bij andere houtsoorten. De belangrijkste reden is de meerprijs van gecertificeerd hout. Verschillende financiële instrumenten, waaronder  EU-importheffingen op niet-duurzaam hout en een verlaagd btw-tarief bieden belangrijke beleidsopties om de houtsector in Nederland bijna volledig te verduurzamen. Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ richt zich vanaf 2013 met succes op verdergaand stimuleren van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt.

CE Delft heeft in opdracht van de Stichting Bewust met Hout (StBmH)- en in het kader van de Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” onderzoek gedaan naar financiële beleidsinstrumenten die een doorbraak in het verduurzamen van de houtsector kunnen realiseren.

Auteurs CE

Geert Bergsma
Martijn Blom
Robert Vergeer

Delft, juni 2015

Financiële instrumenten voor duurzaam hout

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30