Feiten en cijfers rondom ontgassingen

Binnenvaartschepen kunnen worden ontgast als ze van lading wisselen. Hierbij kunnen dampen vrijkomen van de vervoerde lading. Dit ontgassen staat sterk in de belangstelling van overheden en bedrijfsleven. Daarbij wordt gekeken naar de omvang van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.

In dit verband heeft de Provincie Zuid-Holland aan CE Delft gevraagd om kort feiten en cijfers over ontgassingen op een rij te zetten. Basis daarvoor is een inventarisatie van ontgassingen, die wij in 2013 voor bedrijven uit de sector hebben opgesteld. Dit onderzoek geeft aan hoeveel schepen ontgassen, en welke emissies daarbij vrijkomen. Op basis daarvan kan worden ingeschat welke emissies het meest prioriteit hebben en welke maatregelen mogelijk zijn om ontgassingen te beperken.

Inmiddels werken overheden en bedrijfsleven aan afspraken over het vergaand terugdringen van ontgassingen, en hebben de betrokken overheden hierover een bestuursakkoord getekend.

Auteurs CE

Maarten t Hoen

Delft, mei 2014

Feiten en cijfers rondom ontgassingen

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32