Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Juni 2014

TNO en CE Delft hebben een update uitgebracht van de factsheets brandstoffen voor het wegverkeer. Benzine en diesel komen aan bod, alsmede de ‘alternatieve’ brandstoffen LPG, aardgas, groen gas, biodiesel, bio-ethanol, GTL, elektriciteit en waterstof. Nadruk ligt op emissies (CO2, NOx en fijnstof), maar informatie over praktische zaken en kosten is ook opgenomen. De toepassing betreft personenauto's, vrachtauto’s en bussen. 

Deze update wijkt af van de vorige versie uit 2012 door nieuwe inzichten in de emissies van voertuigen en brandstoffen als gevolg van nieuwe emissiemetingen aan voertuigen. Daarnaast zijn sommige rekenfactoren aangepast, zoals een hoger aandeel elektrisch rijden bij plug-in hybrides (benzine) en de actualisatie van de factor voor elektriciteit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitsmix. Qua kosten zijn er naast actualisatie van de kostenposten ook figuren opgenomen, die de kosten per km voor de gebruiker weergeven en zo de opties beter vergelijkbaar maken.

De factsheets zijn een informatiebron voor beleidsmakers bij de nationale en lagere overheden betrokken bij besluitvorming rondom verkeer, brandstofgebruik, de aanschaf van voertuigen, openbaar vervoer en milieu. De uitgebreide en up-to-date kennis van genoemde organisaties op het gebied van brandstoffen en de daarmee samenhangende milieueffecten is op deze wijze beknopt en overzichtelijk samengevat. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Auteurs CE

Huib van Essen
Anouk van Grinsven

Delft, juni 2014

Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer. Juni 2014

 

Tweets van @cedelft

Frans Rooijers op BNR-radio over hoge kosten klimaatverandering en rechtvaardige verdeling kosten https://t.co/XmOEeaoQg2
15-12-2017 21:06

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30