External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Op verzoek van Transport & Environment (T&E) heeft CE Delft een overzicht gemaakt van de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in 2013. In een aanvullende notitie zijn deze kosten ook vergeleken met de inkomsten uit belastingen en heffingen voor vrachtauto’s in Europa. Wij schatten de totale externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in de EU28 in op € 143 (€ 119-167) miljard, waarbij infrastructuurkosten verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de kosten (ca. 40%). De totale opbrengsten uit belastingen en heffingen worden voor 2013 ingeschat op ca. € 43 miljard, zodat ca. 30% (26-36%) van de maatschappelijke kosten van vrachtauto’s worden gedekt door belastingen en heffingen. 

De schatting van externe en infrastructuurkosten zijn in deze studie gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De data die is gebruikt voor deze studie is over het algemeen compleet en gedetailleerd, hoewel er verschillen bestaan tussen de kostencategorieën. Met name voor congestie en infrastructuurkosten ontbreken consistente Europese databestanden, waardoor deze kosten ingeschat moesten worden op basis van modelberekeningen en/of case studies. Dit resulteert uiteraard in een aanzienlijke mate van onzekerheid in deze kostenposten. 

Deze studie vormt een update van ‘Are trucks taking their toll?’, een studie die CE Delft in 2009 uitvoerde voor T&E. In die studie werden de externe en infrastructuurkosten van vrachtauto’s in Europa in 2006 ingeschat op € 144 miljard, wat vergelijkbaar is met de huidige kostenschatting voor 2013. Echter, de schattingen voor de verschillende kostencategorieën verschillen sterk tussen beide studies. Zo worden de klimaatkosten hoger ingeschat, wat het gevolg is het gebruik van een hogere CO2-prijs. De daling van het aantal verkeersslachtoffers in ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn leiden daarentegen tot aanzienlijk lagere ongevalskosten.

Auteurs CE

Arno Schroten

Delft, maart 2016

Revenues from HGV taxes and charges in the EU28 in 2013
External and infrastructure costs of HGVs in the EU28 in 2013

Voor meer informatie over deze studie kunt u terecht bij:
Arno Schroten
schroten@ce.nl

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32