Logo CE Delft

Auteurs:
Marit van Lieshout

With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

Delft, juni 2016

pdf Exploring the circular economy in the concrete sector

Meer informatie over deze studie is te verkrijgen bij Marit van Lieshout