Evaluatie subsidieregeling binnenvaart

Analyse gemaakt in het kader van het programma mini-MKBA

De Provincie Zuid-Holland heeft in de periode 2013-2015 de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen Binnenvaart Zuid-Holland’ uitgevoerd, in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

CE Delft heeft in aanloop naar de tweede tranche van de regeling een tussenevaluatie gemaakt van de eerste tranche, teneinde de regeling te kunnen optimaliseren. Dit rapport is het resultaat van evaluatie. Hierin gaat de aandacht vooral uit naar het verbeteren van de verhouding tussen kosten en baten.
 
Het rapport geeft de resultaten weer van de analyses die gemaakt zijn op basis van de beschikbare gegevens uit de aanvragen. Daarnaast is een aantal interviews gehouden om ervaringen van betrokken partijen te evalueren.

Auteurs CE

Eelco den Boer

Delft, februari 2014

Evaluatie subsidieregeling binnenvaart

 

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32